Politický systém


V KLDR panuje totalitní režim: centrální řízení, kontrola ekonomiky, pronikání moci státu do všech vrstev společnosti, ideologizace politiky v podobě politického náboženství a politické ovládnutí všeho.

Totalitní režimy zůstávají režimy založenými na strachu, které pracují s enormně vysokými sankcemi a brutálním potlačováním čehokoli, co nelze zvládnout ideologickým přesvědčováním.

  • Totalitní režim se staví proti náboženství. Společnost je podřízena ideologii, jež vysvětluje lidu veškerou realitu a ospravedlňuje prostředky používané stranou nebo vůdcem k dosažení daného cíle. 
  • Společnost je také ovládaná terorem, který může mít podobu jak přímého fyzického násilí, tak  i psychologickou. Vše podléhá kontrole prostřednictvím tajné policie.
  • Mezi největší překážky totalitarismu patří individualita – ta musí být nahrazena společenským vědomím.
  • Pro totalitní systémy je také typický postoj, že veškerý okolní svět je spiknut právě proti onomu systému.

Všechny tyto znaky severokorejský režim splňuje. Korejská lidově demokratická republika je stát založený na systému dynastického přebírání moci. Uplatňuje se zde totalitní kontrola nad veškerým děním v zemi a všechna rozhodnutí závisí na politické elitě. 

Dědičná dynastie Kimů vládne od konce Korejské války a za více jak 60 let se zde vystřídali tři vůdci. Jejich mandát je doživotní. Prvním, Věčným Vůdcem, byl Kim Ir-sen. Po jeho smrti ho nahradil jeho syn, Drahý Vůdce, Kim Čong-il a roku 2011 nastoupil současný vůdce, Velký Maršál, Kim Čong-un

Tato totalitní země je vedená Korejskou stranou práce, založenou na komunistické ideologii. Jejím nejvyšším představitelem je Kim Čong-un. V Severní Koreji jsou jakékoliv politické aktivity, které by se odlišovaly od oficiální linie, nepřípustné. Vedení země totiž sleduje ideologii čučche. Čučche je založena na využití pouze vlastních zdrojů a prosazuje naprostou soběstačnost.

Realita je však jiná, protože KLDR je už dlouhodobě závislá na pomoci různých humanitárních organizací ze zahraničí.

použitá literatura