Koreanistika


Koreanistika je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví apod.)

Univerzita Karlova Praha

Bakalářské studium, Magisterské studium, Postgraduální studium
Název oboru: Koreanistika
Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové
Forma studia: prezenční

Metropolitní univerzita Praha

Bakalářské studium, Magisterské studium
Název oboru: Asijská studia a mezinárodní vztahy
Forma studia: prezenční, kombinovaná

Univerzita Palackého v Olomouci 

Bakalářské studium
Název oboru: Korejština pro hospodářskou praxi
Forma studia: prezenční