Geografie


Hranice

Země se nachází v regionu Východní Asie, na severu Korejského poloostrova. Na severozápadě sousedí s Čínou, v severovýchodním cípu země je krátký úsek hranice s Ruskem; na jihu se nachází téměř nepropustná hranice s Jižní Koreou. Západní pobřeží omývají vody Žlutého moře, na východě se rozlévá Japonské moře.

Rozloha celkem: 1673 km
Sousední země: Čína 1416 km, Jižní Korea 238 km, Rusko 19 km

Terén

Terén je velmi hornatý, kopce a hory jsou proloženy úzkými a hlubokými údolími. Nejvyšší horou je Pektusan, vyhaslá sopka měřící 2 774 m n. m., která se nachází na severní hranici země. Celkem se na severní části poloostrova nachází více jak 50 hor vyšších jak 2000 m. 

Pobřežní pláně jsou na západě široké a na východě nespojité. Velká většina obyvatel žije v rovinách a nížinách. Podle zprávy programu OSN pro životní prostředí z roku 2003 pokrývají lesy přes 70 procent země, většinou na strmých svazích. 

Vodstvo

Nejdelší řeky Amnokgang (Jalu) a Tumangang pramení v pohoří Čangbeksan. Další významné řeky jsou: Imjin, Changjin a Taedong. Ve vnitrozemí leží jezero Samil.

Národní parky a chráněné oblasti

Severní Korea má několik národních parků, především v horských oblastech, kolem hor Chilbo, Pektu, Kuwol, Myohyang a Kumgang, které mají nejen přírodní ale i historický význam.


Celkem se na severokorejském území nachází pouze 580 čtverečních kilometrů chráněných oblastí.

Přírodní zdroje

Mezi hlavní přírodní zdroje, které se nachází v KLDR patří uhlí, olovo, wolfram, zinek, grafit, magnezit, železná ruda, měď, zlato, pyrit, sůl a fluorit.

Počasí

Zimy přinášejí jasné počasí, proložené sněhovými bouřemi v důsledku severních a severozápadních větrů, které vanou od Sibiře. Léto bývá zdaleka nejteplejší, nejvíce vlhké a nejdeštivější období roku, protože jižní a jihovýchodní monzunové větry přinášejí vlhký vzduch od Tichého oceánu.

Průměrná teplota v Pchongjangu v lednu je -9°C, v červenci 24°C. Severozápadní proudění způsobuje vpád extrémně chladného vzduchu, kdy teploty můžou klesat až -30°C. Průměrně vypadává kolem 900 mm srážek/rok, návětrné východní svahy mají až 2000 mm/rok. Nejvíce prší od června do září.

Životní prostředí

Mezi hlavní aktuální problémy v KLDR patří znečištění vody, nedostatečné dodávky pitné vody, vodní choroby, odlesnění a eroze půdy.